-

Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy poprosiło nas o stworzenie logotypu prezentującego wartości o które chce ono kultywować na obszarze swojej dzielnicy.


.
-

Zakres prac
projekt i opracowanie logotypu


.